Osteopatia


 

„Osteopatia jest to postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne oparte na zabiegach manualnych dotyczące ogólnie dysfunkcji ruchomości stawowej i tkankowej w zakresie udziału tych dysfunkcji na pojawienie się (lub utrzymywanie się) choroby”

 

definicja przyjęta przez Europejską Federację Osteopatii przy Radzie Europy

 

Cele postępowania osteopatycznego:

 

 • leczenie bólu
 • leczenie dysfunkcji stawowo-mięśniowych – przywracanie ruchomości stawowo-tkankowej
 • poprawa komfortu życia
 • optymalizacja leczenia rehabilitacyjnego

Grupa docelowa to pacjenci cierpiący na:

 

 • ostre bóle narządu ruchu (np.: rwa kulszowa, lumbago..)
 • przewlekłe dysfunkcje narządu ruchu (np.: przeciążeniowe bóle kręgosłupa, stawów, mięśni, zmiany zwyrodnieniowe...)
 • napięciowe bóle głowy, zawroty głowy

Do tradycyjnych metod osteopatycznych zalicza się:

 

 • HVLA - duża prędkość mała amplituda, w Polsce pod określeniem manipulacja stawowa - mobilizacja stawów z pchnięciem na końcu zakresu ruchu
 • techniki parametrów złożonych - mobilizacja stawów i tkanek we wszystkich płaszczyznach i osiach jednocześnie z lub bez pchnięcia manipulacyjnego
 • MET - techniki energii mięśniowej  - czynna mobilizacja tkanek w kontekście dysfunkcji stawowej
 • techniki powięziowe - praca manualna na tkankach kolagenowych
 • techniki pozycyjnego rozluźniania 
 • techniki ułatwionego pozycyjnego rozluźniania 
 • techniki trzewne 
 • techniki skracania przeciw oporowi 
 • techniki Sutherlanda
 • techniki czaszkowo-krzyżowe
 • techniki dla stanów ostrych 
 • techniki GOT - General Osteopathic Technique
 • techniki drenażowe